Geologický prieskum

Vykonávame geologický prieskum podľa požiadaviek.

 

Cena výjazdu s kompletným vybavením 1228.- eur / deň + 0,506 eur / km tam aj späť.