georadar 2D/3D

Využite má všade tam kde je potrebné zistiť čo sa nachádza v podloží. Dokáže identifikovať železné aj neželezné kovy, akékoľvek anomálie pod zemským povrchom ako dutiny, rôzne predmety, murivo a podobne. Detekovaná hĺbka do  18m, výstupom je 3D graf, resp. 2D graf umiestnený na mape.
 
Potrebná príprava terénu a cena sa určí až po obhliadke.