Pyrotechnický prieskum

Vykonávame pyrotechnický prieskum a pyrotechnický dohľad podľa požiadaviek, po dohode môžeme zabezpečovať aj pyrotechnickú pohotovosť s nonstop nahlasovaním a výjazdom do 24 hodín.

 

Najmodernejšie prístrojové vybavenie a pravidelne doškolovaný personál zaručuje potrebnú kvalitu prieskumu.

Príprava terénu

Mapu celého terénu je potrebné dodať vo formáte KML (TZ, DZ, pozdĺžny profil), rovnako mapa hotových úsekov bude odovzdávaná vo formáte KML.

 

Terén musí byť riadne označený kolíkmi dostatočnej výšky, rozostupov max. 25 m, v každom zlome obrysu, a pri plošnom prieskume je potrebné pripravovať min. 3 ha na deň prieskumu.

 

Terén musí byť vykosený, prípadne nálety a kroviny odstránené na detekčnú výšku max. 0,1 m, vrátane 2,5 m bezpečnostného presahu po obvode.

 

JEDNOTLIVÉ stromy do priemeru 0,5 m merané vo výške 1 m nad terénom nie sú prekážkou.

 

Z terénu musia byť odstránené kovové odpady, ploty, panely, smetiská, rumoviská a pod.

 

Nevykonávať výrub pokiaľ to nie je písomne dohodnuté s hlavným pyrotechnikom.

 

Na teréne nevykonávať žiadne vrty, pamiatkový prieskum, nevytrhávať korene, ani nevykonávať inú činnosť do zeme pred vykonaním prieskumu.

 

Na teréne neskladovať vyťažené drevo, zeminu, stavebný materiál, techniku a pod.

 

Cena výjazdu s kompletným vybavením 554.- eur + 0,506 eur / km tam aj späť, cena pohotovosti 55,40 eur / deň.

Cena plošného prieskumu sa určuje prirážkou k základnej cene podľa pochôdznosti terénu spočítaním.

 

POVRCH

+0%     spevnená plocha

+10%      pevná pôda

+20%   mäkká pôda, orba, podmet

 

PREKÁŽKY

+10%   mäkká tráva do 40 cm

+10%   zostatky po podraste

+10%   skalnatý terén

+30%   zaplavený terén

 

SKLON

+0%   do 15°

+10%   do 30°

+20%   do 45°

+30%   nad 45° pochôdzne

+60%   nad 45° s istením