vyhľadávanie sietí a únikov v murive

Vyhľadávame inžinierske siete v murive a podlahách, ako železný kov, neželezný kov, drevo, dutina, plastová rúra prázdna, plastová rúra plná vody, vedenie pod prúdom, vedenie bez prúdu,  únik vody do muriva a to až do hĺbky 200mm. Najmodernejšia radarová technológia zaručuje veľmi presnú lokalizáciu hľadaných anomálii. Výstupom je značenie na stene, grafický súbor, alebo oboje.

                                                                   DETEKOVANÝ ÚNIK VODY

 

                                                                                      DUTINA

 

                                                                  VŠEOBECNÉ VYHĽADÁVANIE

 

 
 

TRENČIANSKE TEPLICE - LOKALIZÁCIA ÚNIKU VODY