školenia a kurzy

Vykonávame skupinové aj individuálne školenia a kurzy ktoré sa prispôsobia Vašim možnostiam:
 
Odpaľovač ohňostrojov
Pyrotechnik A
Pyrotechnik B
Pyrotechnik C
Pyrotechnik D
Pyrotechnik E
Výroba, spracovanie, používanie a ničenie výbušnín, výbušných predmetov a munície
Riadenie prác s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou