pôdna tomografia ERT

Vykonávame geologický prieskum podľa požiadaviek. Využite má všade tam kde je potrebné zistiť čo sa nachádza v podloží. Dokáže identifikovať  akékoľvek anomálie pod zemským povrchom na základe elektrickej rezistencie pôdy. Detekovaná hĺbka do 30m, výstupom je rez - 2D graf umiestnený na mape.
Potrebná príprava terénu a cena sa určí až po obhliadke.