Pôdna tomografia ERT

 

Vykonávame geologický prieskum podľa požiadaviek.
Cena výjazdu s kompletným vybavením 1228.- eur / deň + 0,506 eur / km tam aj späť.